Tarief

Consult: € 80,–

Kort consult: € 50,–

De consulten zijn vrijgesteld van BTW.

Mocht u verhinderd zijn, laat het dan alstublieft 24 uur van tevoren weten. Anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Acupunctuur Claudia van den Boorn is aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en RBCZ

_________________________________________________

.

.

_________________________________________________

Klacht- en tuchtregeling:

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen een zorgverlener en cliënt/patiënt geregeld moeten zijn.

In dit proces onderscheiden we drie stappen:

  1. Uiteraard probeer ik een klacht eerst zelf met u, de cliënt/patiënt op te lossen.
  2. Komt ik er niet samen met u uit en vinden we geen gezamenlijke oplossing? Dan kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze geeft desgevraagd gratis advies en helpt u bij het formuleren van uw klacht en onderzoekt een mogelijke oplossing.
  3. Kan de klachtenfunctionaris ook niet helpen bij een passende oplossing? Dan kan een onpartijdig oordeel gewenst zijn via de Geschilleninstantie Zorggeschil. U betaalt dan € 50 klachtengeld.

Dit doet de geschillencommissie:

  • Het lost klachten en geschillen op zonder tussenkomst van een rechter.
  • Het oordeelt eenvoudig, zorgvuldig, deskundig, onafhankelijk en onpartijdig.
  • Het oordeel is bindend.
  • Het kan een vergoeding van geleden schade toekennen tot max € 25.000. Ook kunt u worden veroordeeld tot een bijdrage van max € 500 in de proceskosten.
  • Als u niet tevreden bent met de uitspraak kunt u bij de kantonrechter een verzoek tot vernietiging indienen.

Meer informatie vindt u op zorggeschil.nl.

Als ingeschrevene van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uw klacht kunt u indienen via klachten@tcz.nu.

Telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur op 0683567492.